Amundi: uttag institutioner saktade ned inflödestillväxt 2 kv

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den Parisbaserade fondförvaltaren Amundis nettoinflöde stannade på 2,6 miljarder euro för det andra kvartalet 2018, att jämföra med 39,8 miljarder för det första kvartalet, enligt branschsajten Funds Europe. 

Trots ett inflöde om 12,9 miljarder euro från privatsparare, såg utflöden om 10,3 miljarder från institutionella investerare till att nettoinflödestillväxten för det andra kvartalet blev relativt modest.

Den lägre inflödestillväxten till trots är Amundi alltjämt Europas största fondförvaltare, med 1,47 biljoner euro under förvaltning vid juni månads utgång, skriver sajten.

Amundi förvärvade förra året den italienska fondaktören Pioneer Investments från Unicredit, ett förvärv Amundis vd Yves Perrier beskriver som framgångsrik och som nu bär frukt, enligt Funds Europe.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget av extern part, vilket i förekommande fall framgår tydligt.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Nyhetsbyrån Direkt - Kungsgatan 33, 111 56 Stockholm. 08-51 91 79 00 Org nr:556028-2948

Copyright ©2014 Direkt. All Rights Reserved