System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: The given key was not present in the dictionary. at System.ThrowHelper.ThrowKeyNotFoundException() at System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(TKey key) at GoInfrontDev.Core.Controllers.Surface.TrialSurfaceController.ShowTrialForm(String overwriteType, Dictionary`2 macroParam) in C:\jenkins-slave\workspace\Goinfront.com\GoInfrontDev.Core\Controllers\Surface\TrialSurfaceController.cs:line 541 at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] ) at System.Web.Mvc.ReflectedActionDescriptor.Execute(ControllerContext controllerContext, IDictionary`2 parameters) at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.b__39(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.b__3d() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.b__3f() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.b__3f() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.b__3f() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.b__3f() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass21.<>c__DisplayClass2b.b__1c() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass21.b__1e(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Controller.b__1d(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.MvcHandler.b__5(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass4.b__3() at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func) at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride) at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride) at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage) at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm) at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter) at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues) at ASP._Page_Views_MacroPartials_NewsletterSignupSmall_cshtml.Execute() in C:\Octopus\Applications\Production\goinfront.com\1.0.582\Views\MacroPartials\NewsletterSignupSmall.cshtml:line 2 at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy() at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy() at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage) at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult) at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content) at umbraco.macro.LoadPartialViewMacro(MacroModel macro) at umbraco.macro.renderMacro(Hashtable pageElements, Int32 pageId) at umbraco.presentation.templateControls.Macro.CreateChildControls() at System.Web.UI.Control.EnsureChildControls() at umbraco.presentation.templateControls.Macro.Render(HtmlTextWriter writer) at System.Web.UI.Control.RenderControlInternal(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter) at System.Web.UI.Control.RenderChildrenInternal(HtmlTextWriter writer, ICollection children) at System.Web.UI.Control.RenderControlInternal(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter) at umbraco.library.RenderMacroContent(String Text, Int32 PageId)' -->

Direkts EU-nyheter

Nyhetsbyrån Direkt tillhandahåller EU-nyheter inom dessa tre områden avsedda för professionella EU-bevakare ur en specifikt svensk synvinkel. Vi är på plats i Bryssel - och när så krävs på resa – vid EU-toppmöten, ministermöten, i Europaparlamentet och hos EU-kommissionen. Inte minst, söker vi nyheter bakom kulisserna med konfidentiell information.

Som läsare blir du snabbt och enkelt uppdaterad via mejl och mobil!

Makroekonomiska och politiska nyheter - En bred bevakning

Det är alltid kris i EU. Känns det som. Alltid verkar det vara en eller ett par kriser som minst sjuder. Brexit är bara en. Hur ska Storbritannien lämna EU och sedan förhandla fram en framtida handelsrelation med de 27 kvarvarande länderna? I handelspolitiken kan det bli snabba kast när USA:s president Donald Trumps inställning mot EU och Kina. Vem förutståg EU:s flyktingkris? Hur klarar euroområdet en konjunkturnedgång? Väntar kanske en blixtsnabb kedja bankkollapser runt hörnet?

Allt oftare när Europas länder ställs inför svåra problem vänder man sig till EU. Och till stor del är det kriserna som driver EU-samarbetet framåt.

Samtidigt har EU-politiken ett verkstadsgolv, där nya lagar arbetas fram för inre marknaden, skatter, miljö, osv. Hur påverkas EU av framgångar för högerpopulistiska partier i allt fler medlemsländer? Hur omformas EU:s politik när Sveriges bästa vän i EU-kretsen, Storbritannien, lämnar?

EU bevakning
Brexit bevakning

Brexit-nyheter - Fokus på brexit

Historiens mest komplexa ekonomiska skilsmässa har bara börjat. Först efter Storbritanniens utträde ur EU börjar förhandlingarna om den framtida handelsrelationen. Tidspressen fortsätter att vara hög. De olika EU-ländernas intressen kommer att gå mer i sär när specifika ekonomiska områden förhandlas. Om osämjan på den brittiska sidan fortsätter som hittills blir vägen framåt gropig.

Handel, konkurrens och skatter - Fokus på tre specialområden

EU påverkar makro- och mikroekonomi med rader av specifika beslut. Svensk handelspolitik har överlåtits till EU, där EU-länderna beslutar gemensamt. EU-kommissionen sköter de praktiska förhandlingarna av handelsavtal. Handelspolitik har seglat upp som ett omstritt ämne som ställer frihandelsvänner mot protektionister och globaliseringsmotståndare. Vad sker? Hur hanterar EU den aggressiva inställningen från USA:s president Donald Trump? Vad händer mellan EU och USA med tullar på industrivaror och bilar? Hur hanterar EU och USA Kinas handelsstrategi med investeringshinder och statliga exportsubventioner?

Kommissionen har makten över konkurrenspolitiken. Kommissionen avgör om större sammanslagningar av bolag ska godkännas, och om företag ska bötfällas för kartellbildning eller för att ha missbrukat sin starka marknadsställning. Även statliga stöd måste godkännas av EU:s konkurrensväktare, vilket var särskilt viktigt under bankkrisen för några år sedan. Tyskland och Frankrike vill nu ha en ny inriktning, där europeiska företag ska tillåtas bli dominerande för att möta konkurrensen från Kina.

Inom skatter krävs enhällighet bland EU-länderna – än så länge. Frankrike driver nu på för att vrida vetorätten ur händerna på Sverige och andra skeptiska länder. Vad är risken för att svensk bolagsskattebas kommer att bestämmas på möten i Bryssel? Frankrike pushar också för att EU inför en beskattning av digitala företag som den svenska regeringen ser som ett hot mot exportlandet Sverige. Men den finansiella transaktionsskatten är väl i alla fall död? Eller?

Direkts korrespondent Beng Ljung har varit på plats i Bryssel sedan 1995.

Direkts korrespondent Beng Ljung har varit på plats i Bryssel sedan 1995.

Ni kan pröva tjänsten kostnadsfritt under 30 dagar. Abonnemangen löper med 1 månads bindningstid.

I tjänsten ingår även "EU-veckan", en agenda som sammanfattar de viktigaste händelserna i EU kommande vecka.

Tjänsten är E-post baserad och nyheterna kommer direkt in i din inkorg.

 

För mer info om tjänsten ring +46 735 37 18 07